top of page
Asset 23h.png

Gestionar els teus clients i contactes

Crea clients i registra tota la informació i contactes en un mateix lloc.

Asset 20h.png

Crear

Pressupostos

  Gestiona totes les oportunitats de venda que compotin l’enviament al client d’un pressupost. Pots crear o adjuntar els pressupostos de manera fàcil i amb el teu propi estil i logotip.

Asset 30h.png

Digitalitzar i automatitzar els teus processos de venda

 Sigues més eficient, fes que el teu procés de vendes tingui uns passos concrets,  comparteix-los amb el teu client i deixa que les alarmes t'avisin quan cal fer alguna cosa, no perdis vendes per una distracció.

Asset 22h.png

Donar als teus clients una aplicació per relacionar-se amb tu

Els teus clients podran consultar els passos per contractar-te, veure pressupostos preparats i aprovar-los, enviar documents o comprovants de pagament, monitoritzar gestions i donar la seva opinió.

Asset 29h.png

Controlar les teves oportunitats

Fes seguiment dels pressupostos i oportunitats dels teus clients mitjançant panells visuals i avisos.

Asset 26h.png

Controlar tots els teus documents

  Guarda els documents tant del client com del teu negoci en un mateix lloc.

Asset 21h.png

Gestionar els teus projectes

Crea els teus projectes, defineix els terminis, estableix el pressupost d'ingressos i despeses, divideix les tasques i assigna-les a persones concretes. Fes seguiment de les fites, ajustant-te al pressupost assignat.

Asset 33h.png

Registrar els temps dedicats

  Registra el temps dedicat a cada tasca, reunió o trucada, i assigna-ho al projecte o al client corresponent.

Asset 28h.png

Digitalitzar el servei postvenda

  Tingues en un únic punt totes les consultes o incidències del teu client per poder contestar de manera eficient i que no se t'escapi res. També podràs demanar de manera proactiva al teu client la seva opinió sobre els teus serveis.

bottom of page