top of page
image001.png

Amb el Programa KIT DIGITAL aconsegueix fins a 12.000€ de subvenció per digitalitzar el teu negoci

El Govern ha aprovat el Programa Kit Digital, per tal de subvencionar la implantació de solucions digitals per aconseguir la maduresa digital de les empreses.

Finançat pels Fons Europeus, el Kit Digital va dirigit a empreses, microempreses i treballadors autònoms de qualsevol sector o tipologia de negoci que en podran ser beneficiaris.

Els beneficiaris hauran de completar un senzill autodiagnòstic, escollir entre una o diverses de les solucions ofertes pels Agents Digitalitzadors dins del Catàleg de Solucions Digitals i, finalment, sol·licitar el val digital.

La subvenció té diferent quantia en funció del segment a què pertany el beneficiari:

SEGMENT I

10-50 Empleats

12.000 €

SEGMENT II

3-10 Empleats

6.000€

SEGMENT III

0-3 Empleats

2.000€

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.

  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories dempreses.

  • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima que s’estableix per convocatòria. No tindre consideració d'empresa en crisi.

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  • No superar el límit d'ajuts minimis (de petita quantia).

Com es fa servir la subvenció del val digital?

•El val digital només es pot utilitzar per contractar els serveis del catàleg de serveis prestats per un agent digitalitzador homologat per AceleraPyme.

•Estem en procés d'homologar-nos amb la nostra aplicació myllox en els serveis següents:

Asset 17h.png

Gestió de clients

fins a 4000€

Asset 19h.png

Gestió de Processos

fins a 6000€

Asset 18h.png

BI i Analítica

fins a 4000€

També pots gaudir de TOTES les funcionalitats de l'aplicació web myllox adaptada als serveis del val digital

vols conèixer-les?

consulta aquí

Quins són els passos per sol·licitar el Kit Digital?

1. Gestiona la teva alta al portal Accelera Pyme

2. Realitza el test d'autodiagnòstic

3. Aporta informació que demostri que compleixes els requisits necessaris.

4. Tria el servei al catàleg.

o Contacta'ns

No hi ha temps per perdre! 
T'ajudem a donar forma al teu projecte? 

 

L'assignació dels ajuts serà per ordre estricte de sol·licitud , podem ajudar-te a fer la teva sol·licitud.
 

bottom of page