top of page
image001.png

Amb el Programa KIT DIGITAL aconsegueix fins a 12.000€ de subvenció per digitalitzar el teu negoci

El Govern ha aprovat el Programa Kit Digital, per tal de subvencionar la implantació de solucions digitals per aconseguir la maduresa digital de les empreses.

Finançat pels Fons Europeus, el Kit Digital va dirigit a empreses, microempreses i treballadors autònoms de qualsevol sector o tipologia de negoci que en podran ser beneficiaris.

Els beneficiaris hauran de completar un senzill autodiagnòstic, escollir entre una o diverses de les solucions ofertes pels Agents Digitalitzadors dins del Catàleg de Solucions Digitals i, finalment, sol·licitar el val digital.

La subvenció té diferent quantia en funció del segment a què pertany el beneficiari:

SEGMENT I

10-50 Empleats

12.000 €

SEGMENT II

3-10 Empleats

6.000€

SEGMENT III

0-3 Empleats

2.000€

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.

 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories dempreses.

 • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima que s’estableix per convocatòria. No tindre consideració d'empresa en crisi.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • No superar el límit d'ajuts minimis (de petita quantia).

Com es fa servir la subvenció del val digital?

El val digital només es pot utilitzar per contractar els serveis del catàleg de serveis prestats per un agent digitalitzador homologat per AceleraPyme.

Quin és el catàleg de solucions del Programa?
Què oferim?

Estem en procés d'homologar-nos amb la nostra aplicació myllox en les següents categories de solucions del Programa Kit Digital:

Gestió de Clients

fins a 4.000€

Asset 17h.png

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

 

Què oferim? La nostra aplicació myllox per a gestió de clients:

 • Gestió de clients i clients potencials: emmagatzemar i consultar les dades.

 • Gestió doportunitats: gestionar totes les oportunitats de negoci i crear accions i tasques comercials.

 • Reporting, planificació i seguiment comercial: fer seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les necessitats.

 • Alertes: visualitzar Alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia.

 • Gestió documental: gestionar centralitzadament la documentació, signar documents.

 • Disseny responsive.

 • Integració amb diverses plataformes.

i també una aplicació web personalitzada per al client final.

​Les característiques i serveis que incloem segons el segment són els següents:

Autònom

2.000€

3 usuaris

+ fins a 20 hores de personalització i adaptació

Microempresa

2.000€

9 usuaris

+ fins a 80 hores de personalització i adaptació

Empresa

4.000€

50 usuaris

+ fins a 160 hores de personalització i adaptació

Asset 19h.png

Gestió de Processos

fins a 6.000€

Digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

 

Què oferim? La nostra aplicació myllox per a gestió de processos:

• Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball, específicament:

• Procés de vendes (només combinat amb el servei de gestió de clients).

• Procés de gestió d'incidències  - servei post venda.

• Procés de gestió de projectes. 

• Procés de registre de temps del personal.

• Integració amb diverses plataformes

• Actualitzable amb noves versions.

• Escalable.

• Compliment del RGPD.

Les característiques i serveis que incloem segons el segment són els següents:

Autònom

500€

3 usuaris

+ 1 procés a escollir

Microempresa

2.000€

9 usuaris

+ 2 processos a escollir

+ fins a 80 hores de personalització i adaptació

Empresa

6.000€

50 usuaris

+ 2 processos a escollir

+ fins a 160 hores de personalització i adaptació

BI i Analítica

fins a 4.000€

Asset 18h.png

Explotar les dades de la teva empresa per millorar el procés de presa de decisions.

Què oferim? La nostra aplicació myllox per a gestió d'indicadors:

 • Integració de dades amb altres bases de dades.

 • Emmagatzematge de dades.

 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

 • Exportació de dades: podreu exportar dades a imatges o a documents d'Excel.

Les característiques i serveis que incloem segons el segment són els següents:

Autònom

2.000€

3 usuaris

1GB per usuari

+ fins a 20 hores per a la creació d'informes

Microempresa

2.000€

9 usuaris

1GB per usuari

+ fins a 80 hores per a la creació d'informes

Empresa

4.000€

50 usuaris

1GB per usuari

+ fins a 160 hores per a la creació d'informes

També pots gaudir de TOTES les funcionalitats de l'aplicació web myllox adaptada als serveis del val digital

vols conèixer-les?

consulta aquí

Quins són els passos per sol·licitar el Kit Digital?

1. Gestiona la teva alta al portal Accelera Pyme.

2. Realitza el test d'autodiagnòstic.

3. Aporta informació que demostri que compleixes els requisits necessaris.

4. Tria el servei al catàleg.

o Contacta'ns

No hi ha temps per perdre! 
T'ajudem a donar forma al teu projecte? 

bottom of page