top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • En aquesta Política de Privacitat trobaràs tota la informació rellevant que aplica a l'ús que fem de les dades personals que utilitzis per interactuar amb nosaltres com a persona usuària.

 • Amb la finalitat de proporcionar-te la major transparència en relació amb el procés de recollida i tractament de les teves dades personals, i per a què entenguis les implicacions dels usos que duem a terme o els drets de què disposes en relació amb les teves dades, posem a la teva disposició de forma permanent tota la informació en aquesta Política de Privacitat que pots consultar quan ho consideris oportú. 

 

 • Quan parlem de la nostra Plataforma, ens referim en general a qualsevol dels canals o mitjans digitals o en persona que hagis fet servir per interactuar amb nosaltres, els principals. Així mateix, quan parlem de Persona Usuària, ens referim a qualsevol persona que estableix contacte amb MYLLOX TECHNOLOGIES, S.L, tant si ets un particular com un professional.

1. ¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 • MYLLOX TECHNOLOGIES S.L.

 • CIF: B56323710

 • C/Tirso de Molina, 36 – 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

 • Correu electrònic de contacte per a l'exercici de drets en matèria de protecció de dades: dpd@myllox.com

MYLLOX TECHNOLOGIES, S.L, podrà ser, en endavant, referida indistintament com a ''myllox" ''Nosaltres'' o el ''Responsable del tractament''.

 

2.¿Quines dades personals tractem?

 

2.1. ¿Què són les dades personals?

De conformitat a la normativa, són ''Dades Personals'' tota informació sobre una persona física identificada o identificable com ara el nom, un número d'identificació, dades de localització, etc.

2.2. ¿Quines dades fa servir myllox?

myllox recopila i tracta diferents dades depenent dels productes, serveis o funcionalitats de les quals vulguis gaudir en cada moment, en general aquestes dades seran les següents:

 • Dades identificatives, per exemple, el teu nom, cognom, correu electrònic, telèfon, adreça postal;

 • Dades d'origen empresarial (identificador fiscal, raó social, tipus de societat, domicili fiscal complet, dades de l'apoderat/da, etc.);

 • Dades en relació amb informació comercial (per exemple, si estàs subscrit a la nostra newsletter),

 

En alguns casos, podem obtenir informació de manera passiva mitjançant l'ús d'eines de seguiment, com ara cookies de navegadors o altres tecnologies similars a la nostra Plataforma o a les comunicacions que t'enviem. En certs casos, un tercer ens pot haver proporcionat informació sobre tu en utilitzar una funcionalitat o servei de la Plataforma.

En aquests casos, només tractarem les teves dades en relació amb aquesta funcionalitat o servei, d'acord amb allò establert en aquesta Política de Privacitat.

3. ¿Amb quines finalitats tractem les teves dades personals? ¿Quina legitimació tenim per dur a terme aquestes finalitats?

3.1. Gestionar l'alta de comptes de Persona Usuària a la Plataforma i permetre l'accés a l'àrea reservada de myllox.

 • myllox utilitza les dades que recopila de tu com a Persona Usuària per poder-te identificar, així com per donar-te accés a les diferents funcionalitats que es troben a disposició com a Persona Usuària registrada, entre elles l'accés a la Plataforma.

 • Per això, cal que tractem les teves dades per executar els termes que regulen l'ús de la Plataforma i que et puguis registrar com a Persona Usuariàri. En tot cas, fins que no et registris i acceptis les condicions com a Persona Usuària tractarem les teves dades per a l'aplicació de mesures precontractuals al procés d'alta a la Plataforma.

3.2. Gestionar la contractació dels serveis proporcionats per myllox.

 • myllox tractarà les teves dades personals en el context de referència amb la finalitat de gestionar la relació comercial nascuda un cop la Persona Usuària contracti algun dels serveis proporcionats per myllox a la Plataforma.

 • El tractament de les teves dades en el context de referència és necessari per executar el contracte dels serveis proporcionats per myllox.

3.3. Complir amb les obligacions legals, comptables, impositives, administratives i contractuals relacionades amb la prestació dels serveis sol·licitats per part de la Persona Usuària.

 • myllox tractarà les teves dades amb la finalitat de complir amb les obligacions legals en el marc dels serveis que com a Persona Usuària contractis a la Plataforma. 

 • Com la pròpia finalitat indica, tractarem les teves Dades Personals per donar compliment a determinades obligacions legals.

3.4. Resoldre reclamacions, queixes, incidències i/o consultes.

 • La informació podrà ser tractada per resoldre reclamacions, queixes, incidències i/o consultes tant a instàncies de les Persones Usuàries com d'ofici per part de myllox.

 • Considerem que tenim un interès legítim per atendre i resoldre les teves reclamacions, queixes, incidències i/o consultes.

 • També considerem que hem de complir amb obligacions legals quan exerceixis davant de Nosaltres els teus drets amb relació al tractament de les teves Dades Personals o sobre els nostres productes i serveis.

 • A més, és possible que si ens contactes en relació amb els nostres serveis, tractem les teves dades personals en base a l'execució d'un contracte.

3.5. Màrqueting.

 • myllox pot enviar-te comunicacions comercials sobre els seus productes i/o serveis, així com de contingut anàleg al que t'hagis interessat facilitant les dades en un registre establert a aquest efecte. És possible que myllox seleccioni i envii comunicacions comercials personalitzades basades en les peticions de les persones usuàries.

 • Podràs donar-te de baixa de totes les comunicacions comercials cancel·lant la subscripció a la funció habilitada a aquest efecte en cadascuna.

 • La base jurídica legitimadora per tractar les teves dades personals amb finalitats publicitàries és el consentiment.

 • Així mateix, podem tenir un interès legítim per a la tramesa de publicitat, en relació amb productes o serveis anàlegs que hagin estat adquirits prèviament per la Persona Usuària.

3.6. Realitzar revisions periòdiques dels nostres serveis i dur a terme enquestes de satisfacció a efectes d'avaluar i millorar la qualitat del servei que prestem.

 • La informació podrà ser tractada per realitzar revisions periòdiques dels nostres serveis i dur a terme enquestes de satisfacció per avaluar i millorar la qualitat del servei proporcionats per myllox a la Plataforma.

 • Considerem que tenim un interès legítim per dur a terme enquestes de satisfacció i així millorar els serveis prestats a la Persona Usuària.

 

3.7. Detectar i investigar fraus i possibles comissions de delictes o actes ilícits.

 • myllox pot tractar la informació amb la finalitat de detectar i investigar fraus, i per a la investigació de possibles assumptes relacionats amb el compliment normatiu, així com la possible comissió de presumptes delictes.

 • Considerem que tenim un interès legítim per tractar les teves dades personals i que hem de complir amb obligacions legals que ens són imposades per poder realitzar comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus o usos fraudulents quan fas servir la Plataforma.

 

3.8. Finalitats estadístiques i anàlisi.

 • La informació podrà ser utilitzada per analitzar el comportament i les preferències de les Persones Usuàries i poder oferir la millor experiència possible en l'ús de la Plataforma i que puguis accedir de manera fàcil i intuïtiva tant a les funcionalitats com a la gestió de la teva privadesa. Millorar la teva experiència significa que puguis gaudir de la Plataforma i que tinguis un accés directe a la informació que pugui ser del teu interès, així com que puguis gestionar les teves preferències de privadesa.

 • Podem tractar informació relativa a la usabilitat de la Plataforma i el grau de satisfacció de la Persona Usuària sobre la base del nostre interès legítim ja que també considerem que resulta beneficiós per a tu podent oferir contingut de més qualitat segons les teves preferències.

4. Durant quant de temps conservarem les teves dades?

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar l'alta de comptes de Persona Usuària a la Plataforma i permetre l'accés a l'àrea reservada de myllox.

Gestionar la contractació dels serveis proporcionats per myllox.

Complir amb les obligacions legals, comptables, impositives, administratives i contractuals relacionades amb la prestació dels serveis sol·licitats per part de la Persona Usuària.

Resoldre reclamacions, queixes, incidències i/o consultes.

Màrqueting.

Realitzar revisions periòdiques dels nostres serveis i dur a terme enquestes de satisfacció per avaluar i millorar la qualitat del servei que prestem.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les teves dades personals deixaran de ser tractades una vegada deixis de ser-ne Persona Usuària.

Procedirem amb la gestió de les teves dades personals pel temps indispensable per a l'administració de l'adquisició dels productes o serveis que hagis sol·licitat, o qualsevol eventualitat que es produeixi en virtut d'aquests.

Conservarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per gestionar les obligacions de myllox.

Conservarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per gestionar les reclamacions, queixes, incidències i/o consultes.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa o cancel·lis la teva subscripció a la newsletter.

Tractarem les teves dades de manera puntual quan es faci una enquesta de qualitat concreta.

Detectar i investigar fraus i possibles comissions de delictes o actes il·lícits.

Conservarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per gestionar les obligacions de myllox.

Finalitats estadístiques i anàlisi.

Tractarem les teves dades de forma puntual quan es faci una anàlisi del comportament i les teves preferències.

Un cop executis la baixa de la Plataforma i deixis de ser Persona Usuària o bé finalitzi el termini de conservació a dalt establert, myllox podrà conservar les teves dades fins als períodes de prescripció de les obligacions contractuals, tributàries i la resta de normativa aplicable.

Les dades seran degudament bloquejades conforme la normativa aplicable adoptant myllox totes les mesures tècniques i organitzatives raonables per impedir-ne el tractament excepte la posada a disposició de les dades a jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal, o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades així com, en tot cas, de possibles responsabilitats derivades de la teva relació amb myllox.

5. Quins són els destinataris de les dades?

Per complir amb les finalitats en aquesta Política de Privacitat es cedeixen determinades Dades Personals a tercers que ens presten suport, en relació amb els serveis que prestem:

 • Proveïdors de serveis. myllox pot subcontractar la prestació de determinats serveis, per la qual cosa poden existir entitats amb accés a determinades dades per a l'exclusiva realització de la prestació subcontractada.

 • Proveïdors de serveis de pagament. En el cas que introdueixis les dades de la teva targeta de crèdit/dèbit a través de la Plataforma de myllox per realitzar el pagament d'algun servei, les teves dades es poden emmagatzemar directament en plataformes de pagament contractades per myllox. myllox no guarda cap dada sobre això.

 • Serveis de sistemes informàtics. myllox pot contractar serveis informàtics per a la gestió i manteniment de sistemes propis de myllox, per la qual cosa aquestes entitats podrien tenir accés accessori a dades titularitat de myllox.

 

Així mateix, myllox no té previst fer transferències de dades a altres països. En qualsevol cas, tenint en compte que alguns d'aquests tercers països podrien no atorgar un nivell de protecció de dades similar al de la UE, si myllox necessités fer transferència de dades a tercers països, ho farà adoptant totes les garanties que siguin aplicables d'acord amb la normativa prevista per garantir una gestió adequada de les dades personals.

6. ¿Quins són els teus drets?

Com a Persona Usuariària pots exercir els següents drets relacionats amb les teves Dades Personals:

 • Dret d'accés: Tens dret a obtenir una còpia de les teves dades personals que són objecte de tractament, així com certs detalls sobre la manera com els utilitzem. Podrem sol·licitar-te, abans de facilitar la informació, que especifiquis les Dades o activitats de tractament a què fa referència la teva sol·licitud.

 • Dret de rectificació: Pots sol·licitar una actualització o correcció de les teves dades personals. Per això hauràs d'acompanyar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les teves dades personals.

 • Dret de supressió: Quan concorrin determinades circumstàncies tindràs dret a sol·licitar la supressió de les teves dades personals.

 • Dret de limitació del tractament: Quan concorrin determinades circumstàncies tindràs dret a sol·licitar la limitació del tractament sent les teves Dades únicament tractades per a l'exercici dels drets esmentats, així com la defensa de possibles reclamacions.

 • Dret d'oposició: Tens dret a oposar-te al tractament, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l'interès legítim d'un tercer. En aquest cas, posarem fi al tractament que ens indiquis, excepte acreditació de motius legítims per continuar amb aquest.

 • Dret de portabilitat: Sota determinades circumstàncies tens dret a sol·licitar les teves dades personals en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica ja que aquestes siguin transmeses a un altre tercer de la teva elecció.

 • Dret a no ser objecte d'una decisió automatitzada, incloent-hi perfilat: Tens dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Això no obstant, les decisions de myllox no es basen, en cap cas, exclusivament en mitjans automatitzats.

 • Dret a revocar el consentiment: Tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment respecte a aquells tractaments sobre els quals ho hagis atorgat.

Si us plau, tingues en compte que l'exercici dels drets de supressió, limitació del tractament i oposició, esmentats anteriorment, poden suposar la impossibilitat de prestar-te algun servei sol·licitat per part teva o bé la limitació de funcionalitats de la Plataforma.

Per exercir qualsevol d'aquests drets, pots contactar amb Nosaltres en qualsevol moment a través del correu electrònic dpd@myllox.com. Caldrà que adjuntis una còpia del teu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que t'identifiqui indicant clarament quin dret exercites i sobre quin tractament concret.

Així mateix, t'informem que si no veus acomplertes les teves expectatives pots adreçar-te a l'autoritat de control

competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es

 

Si vols rebre més informació no dubtis a contactar amb Nosaltres.

7. Qui és el/la responsable de l'exactitud i veracitat de les dades aportades?

La Persona Usuària és l'única responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant myllox de qualsevol responsabilitat sobre això. Les persones usuaries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. La Persona Usuària es compromet a facilitar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció,

 

myllox es reserva el dret a rescindir els serveis contractats amb les Persones Usuàries en el cas que les dades aportades siguin falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzats. myllox no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús d'aquesta informació.

 

myllox es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva Plataforma i fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

8. ¿Quines mesures de seguretat apliquem al tractament?

Les teves dades són importants per a myllox. Fem servir mesures tècniques i organitzatives eficients per protegir les teves Dades Personals. Ens comprometem a tractar les teves dades de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a (i) a tractar aquelles Dades Personals a què tinguem accés, amb suficients garanties de confidencialitat; i (ii) adoptar aquelles mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i raonables per evitar l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzat a les teves Dades.

Així mateix, tota la teva informació està protegida en els nostres sistemes. Només el personal que requereixi la informació per a l'exercici d'una determinada tasca accedirà a aquest tipus d'informació. El nostre personal està obligat a adoptar les mesures de seguretat necessàries exigides per la legislació vigent. Tot i que no es pot garantir la seguretat absoluta a Internet, pots estar segur/a de que hem establert mesures de seguretat proporcionals per protegir la confidencialitat de la teva informació. Continuarem mantenint i millorant aquestes mesures al llarg del temps segons els esdeveniments legals i tecnològics. En tot cas, myllox no es pot responsabilitzar de cap accés no autoritzat o pèrdua d'informació personal que escapi al nostre control.

9. Canvis en la política de privacitat

A causa de la contínua evolució de les activitats de myllox, així com amb motiu de noves normes o directrius en matèria de seguretat i de protecció de dades myllox podrà modificar aquesta Política de Privacitat. Si hi ha qualsevol modificació, se't notificarà per a la teva constància i conformitat.

En cas de discrepància entre les versions traduïdes i la versió en castellà d'aquest text, prevaldrà aquesta última.

10. Informació sobre cookies

 

Utilitzem cookies per facilitar la teva navegació a la Plataforma, conèixer com interactues amb Nosaltres i, en determinats casos, poder mostrar publicitat en funció dels teus hàbits de navegació. Consulta més informació a la Política de Cookies.

 

TENS DUBTES? CONTACTA AMB NOSALTRES

 

Per a qualsevol pregunta sobre les teves Dades Personals, pots contactar amb Nosaltres a l'adreça següent:

MYLLOX TECHNOLOGIES S.L.,

C/Tirso de Molina, 36 – 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Email: dpd@myllox.com

DARRERA REVISIÓ: Maig 2024

bottom of page