top of page

Els nous edificis a partir de gener del 2030 hauran de ser "zero emissions"

Updated: May 22

S'ha adoptat la Directiva relativa a l'eficiència energètica dels edificis per tal de reduir les factures d'energia i les emissions.


El passat 12 d'abril la Comissió Europea va adoptar la Directiva "Energy Performance of Buildings Directive" relativa a l'eficiència Energètica dels edificis. Aquesta legislació estableix el marc per a què els estats membres redueixin les emissions i l'ús d'energia a les llars, els centres de treball, els centres d'ensenyament, els hospitals i altres edificis públics.


Segons la Comissió Europea, els edificis són responsables d'aproximadament el 40% del consum d'energia de la UE, més de la meitat del consum de gas de la UE (principalment a través de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària) i del 35% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle relacionades amb l'energia.


Actualment, al voltant del 35% dels edificis de la UE tenen més de 50 anys, i gairebé el 75% del parc immobiliari és ineficient des del punt de vista energètic. Alhora, la taxa mitjana de renovació energètica anual és només de l'1%.


Cada Estat membre serà qui decideixi l'estratègia nacional concreta per reduir el consum d'energia primària d'edificis residencials en un 16% d'aquí al 2030 (en relació a 2020), i en un 20-22% de cara al 2035 .


 

S'estima que assolir els objectius d'energia i clima per al 2030 implica un finançament de 3.000 milions d'euros per al 2030, entre els quals el 10% i el 20% seran fons públics en forma de subvencions i préstecs.

 

a myllox seguirem treballant per a que aquestes subvencions siguin més accessibles i fàcils de sol·licitar i justificar.


Comments


bottom of page