top of page

Vols començar l'any aconseguint una ajuda per millorar l'eficiència energètica del teu habitatge?

Les ajudes per millorar l'eficiència energètica de les llars paguen un percentatge de les reformes a qui vulgui tenir una llar més eficient i gastar menys diners en calefacció o aire condicionat.


qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes?

D'una banda, propietaris/es d'habitatges unifamiliars (persones físiques o entitats), ja siguin habitatges independents o pisos/apartaments en edificis residencials , i de l'altra, les comunitats de propietaris.


quins requisits han de complir els habitatges?

El primer requisit és que es tracti d'habitatges unifamiliars o edificis amb caràcter de domicili habitual, en el cas dels edificis, el 50% de les vivendes han de ser domicilis habituals. També hi ha exigències quant a com ha de millorar l'habitatge, en aquest cas, depenent de la zona climàtica on estigui ubicat l'habitatge, la millora de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració ha de ser d'un percentatge concret. Aquestes són les millores exigides:

  • Zones climàtiques A i B: 20%

  • Zona climàtica C: 25%

  • Zones climàtiques D i E: 35%


Zones climàtiques. Font: Pinterest


de quant són les ajudes?

Les ajudes cobreixen el 40% de la inversió amb caràcter general fins a un màxim de 3.000€ en el cas dels habitatges. No obstant això, les unitats familiars de més de 3 membres amb un salari mitjà inferior a 19.170,39€ poden beneficiar-se fins al 75%. Pel que fa als màxims de l'ajuda, en el cas dels edifici pot ser de fins a un màxim de 12.000€. Les persones amb discapacitat rebran un màxim de 18.000€ i puja fins a 24.000€ per a persones amb un grau sever de discapacitat. Les ajudes també s'incrementen un 25% per a persones menors de 35 anys en municipis de menys de 5.000 habitants.


com sol·licitar l'ajuda?

Aquest és un procés complicat ja que la documentació varia segons la comunitat autònoma, nosaltres t'aconsellem que et posis en contacte amb un agent rehabilitador o amb nosaltres.#instal·lacióAerotermia


Comments


bottom of page